Een SD kaart voor een camera formateren

Om een SD kaart voor een camera te formateren:

Eerst maar lsblk om de schijven en partities te zien. Een SD heet tegenwoordig mmcblk0.

NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0   179:0  0  7.4G 0 disk 
└─mmcblk0p1 179:1  0  7.4G 0 part 
nvme0n1   259:0  0 232.9G 0 disk 
├─nvme0n1p1 259:1  0 217.3G 0 part /
├─nvme0n1p2 259:2  0   1K 0 part 
└─nvme0n1p5 259:3  0 15.6G 0 part [SWAP]

Dan parted gebruiken. fdisk geeft geen goed resultaat, de camera zegt dat de kaart niet goed geformateerd is. Let op de mmcblk0, dit kan anders heten:

sudo parted /dev/mmcblk0

Dan binnen parted de volgende commando’s:

(parted) mklabel msdos
(parted) mkpart primary fat32 1MiB 100%
(parted) set 1 boot on
(parted) quit

Formateren als fat32:

sudo mkfs.vfat /dev/mmcblk0p1