git rm –cached

Met git rm --cached [filename] kun je een bestand uit de repository halen zonder dat deze ook echt van je computer verwijderd wordt. Het is een handig commando voor als je bijvoorbeeld al enkele bestanden of mappen hebt gepushed die nog niet in een .gitignore file zaten, maar daar eigenlijk wel thuis horen.

Als je je wijzigingen al gepushed hebt, en daarna de .gitignore aanpast, blijven al die bestanden zichtbaar in de pull-request en dergelijk. Dan kun je git rm --cached [filename] uitvoeren en dat committen & pushen om je code weer netjes te maken.

Een bestand verwijderen

git rm --cached bestand.txt

Meerdere bestanden

git rm --cached bestand.txt bestand2.txt dir/bestand-in-dir.txt

Hele directory ineens

git rm -r --cached dirname