PDF trucjes

PDF’s mergen kan met `pdfunite` welke in de poppler-utils package zit (debian).

pdfunite <input_1>.pdf <input_2>.pdf <output>.pdf

Om van meerdere JPG’s een pdf te maken kun je `convert` gebruiken.

convert <in_1.jpg> <in_2.jpg> <output>.pdf

Maar je kan ook een wildcard in de input parameter ingeven:

convert <SCAN*.JPG> <output>.pdf

Van pagina’s uit een PDF een nieuw document maken:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dFirstPage=1 -dLastPage=4 -sOutputFile=<output>.pdf <input>.pdf