Upgrade Wheezy to Jessie

Ik heb (eindelijk) mijn laptop van Debian Wheezy naar Jessie geupdate. Het verliep bijna probleemloos, een complimentje voor de mensen achter Debian, alleen Apache gaf problemen, waarschijnlijk omdat ik de oude apache2.conf file gehouden had.

Dit was op te lossen door:

De content van /etc/apache2/apache2.conf.dpkg-dist in /etc/apache2/apache2.conf te stoppen (kopieer de oude eerst naar een backup file)

sudo mv /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.backup

sudo cp /etc/apache2/apache2.conf.dpkg-dist /etc/apache2/apache2.conf

sudo service apache2 start

Apache starte nu weer, ik had alleen nog geen localhost websites werkend. Dit komt door de manier waarop de nieuwe Apache conf file met de sites-available omgaat:

Oude situatie

# Include the virtual host configurations:<br /> Include sites-enabled/

Nieuwe situatie

# Include the virtual host configurations:<br /> IncludeOptional sites-enabled/*.conf

De oude versie gebruikte alle bestanden uit de sites-enabled map, de nieuwe vereist een .conf file.

Dus moet je de naam van de vhost bestandjes iets aanpassen, een .conf extensie erachter zetten, dus voor ieder bestandje in de map:

sudo cp websiteconfig websiteconfig.conf

Gevolgd door:

sudo a2ensite websiteconfig.conf

Na een reload werkten alle websites weer

sudo service apache2 reload

Het laatste probleem was de phpmyadmin, deze kon nog niet benaderd worden door apache.

In de oude apache2.conf stond de volgende zin:

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Dit is bij de nieuwe versie gewijzigd in:

`

Include generic snippets of statements

IncludeOptional conf-enabled/*.conf `

Het betekend dat de config file van de /etc/phpmyadmin/ locatie naar /etc/apache2/conf-available/ moet worden gekopieerd om hem vanuit daar toe te voegen.

sudo cp /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf

sudo a2enconf phpmyadmin.conf

sudo service apache2 reload

En klaar, alles werkt weer prima.